အဓိကသက်ဆိုင်သူများနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုများ

တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း ၁
1 / 9

နမ့်ပေါ်ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်း အဓိကသက်ဆိုင်သူများ
ပထမအကြိမ် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲ [2015/May/1]
2 / 9

စိုင်းအုန်းမြင့် ဂရိတ်ဟော်ခမ်းအုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာမှ
ဆွေးနွေးပုံ [2015/May/1]
3 / 9

ဦးအောင်နန္ဒ MSDES Co., Ltd ၏
အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာမှ ဆွေးနွေးပုံ [2015/May/1]
4 / 9

MSDES Co., Ltd မှ ဒေါက်တာသန်းအောင်ထွေး
ဆွေးနွေးပုံ [2015/May/1]
5 / 9

MSDES Co., Ltd မှ ဒေါက်တာကျော်စွာတင့် (ဒု-ပါမောက္ခ)
ဆွေးနွေးပုံ [2015/May/1]
6 / 9

စိုင်းသိန်းကျော် (ထိုစဉ်) ဟိုမွန်ရပ်ကွက် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှ
ဆွေးနွေးပုံ [2015/May/1]
7 / 9

စိုင်းစောဝ်၊ မြို့နယ်အထောက်အကူပြုကော်မတီ
အတွင်းရေးမှူးမှ ဆွေးနွေးပုံ [2015/May/1]
8 / 9

ဦးသိန်းဇော် (ရွှေလီဦး)
မြို့နယ်သတင်းထောက်မှ ဆွေးနွေးပုံ [2015/May/1]
9 / 9

ဦးသိန်းအောင် (ခရိုင်အင်ဂျင်နီယာ)
ခရိုင်လျှပ်စစ်မှ ဆွေးနွေးပုံ [2015/May/1]


ဂရိတ်ဟော်ခမ်း အများပိုင်ကုမ္ပဏီလီမိတက်၊ မူဆယ်မြို့

နမ့်ပေါ်ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်း၊ ပထမအကြိမ်အဓိကသက်ဆိုင်သူများနှင့်
တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲအခမ်းအနား

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း အပြည့်အစုံ ဖတ်ရှုရန်


  အစီအစဉ်  
နေ့စွဲ - ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ မေလ ၁ ရက်

အချိန် - နေ့လည် ၁ နာရီမှ ညနေ ၅ နာရီ

နေရာ - စွမ်စော်လူငယ်ဇရပ်၊ စွမ်စော်ရပ်ကွက်၊ မူဆယ်မြို့။
တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း ၂
1 / 8


နမ့်ပေါ်ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်း အဓိကသက်ဆိုင်သူများ
ပထမအကြိမ် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲ (ဒုတိယနေ့) [2015/May/2]
2 / 8


စိုင်းအုန်းမြင့် ဂရိတ်ဟော်ခမ်းအုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာမှ
ဆွေးနွေးပုံ [2015/May/2]
3 / 8


ဦးအောင်နန္ဒ MSDES Co., Ltd ၏
အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာမှ ဆွေးနွေးပုံ [2015/May/2]
4 / 8


MSDES Co., Ltd မှ ဒေါက်တာကျော်စွာတင့် (ဒု-ပါမောက္ခ)
ဆွေးနွေးပုံ [2015/May/2]
5 / 8


ဦးထောင်းဂမ်၊ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး
တိန်းလုံကျေးရွာမှ ဆွေးနွေးပုံ [2015/May/2]
6 / 8


ဦးခိင်းခမ်းလှိုင်ချစ်၊ (ဟိုပေါ့ကျေးရွာ)
ရွာသူကြီးမှ ဆွေးနွေးပုံ [2015/May/2]
7 / 8


စိုင်းစံအေး၊ တိန်းလုံ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှ
ဆွေးနွေးပုံ [2015/May/2]
8 / 8


စိုင်းခွန်ကျော် GHK စီမံဌာန မန်နေဂျာမှ
ရှမ်းဘာသာ ပြန်ပေးနေပုံ [2015/May/2]


ဂရိတ်ဟော်ခမ်း အများပိုင်ကုမ္ပဏီလီမိတက်၊ မူဆယ်မြို့

နမ့်ပေါ်ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်း၊ ပထမအကြိမ်အဓိကသက်ဆိုင်သူများနှင့်
တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲအခမ်းအနား

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း အပြည့်အစုံ ဖတ်ရှုရန်


အစီအစဉ်
နေ့စွဲ - ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ မေလ ၂ ရက်

အချိန် - နေ့လည် ၁ နာရီမှ ညနေ ၅ နာရီ
နေရာ - ဟိုပေါ့လူငယ်ဇရပ်၊ ဟိုပေါ့ကျေးရွာ၊ တိန်းလုံကျေးရွာအုပ်စု၊ မူဆယ်မြို့။