ဂရိတ်ဟော်ခမ်း အကြောင်း

ဂရိတ်ဟော်ခမ်း အကြောင်း

ဂရိတ်ဟော်ခမ်း အများပိုင်ကုမ္ပဏီလီမိတက်သည် ၁၂ ၊ ၁၂ ၊ ၂၀၁၂ တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း မူဆယ်မြို့တွင် ရုံးချုပ်တည်ရှိပါသည်။ ရန်ကုန်၊ မန္တလေးနှင့် နေပြည်တော်မြို့ကြီးများတွင်လည်း ရုံးခွဲထားရှိထားပါသည်။