ဂရိတ်ဟော်ခမ်း၏ လုပ်ငန်းသဘောသဘာဝ

ဂရိတ်ဟော်ခမ်း၏ လုပ်ငန်းသဘောသဘာဝ

ဂရိတ်ဟော်ခမ်းသည် လမ်း၊ တံတား၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ရေး အခြေခံအဆောက်အအုံကြီးများနှင့် အထွေထွေအဆောက်အအုံကြီးများ တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများကို ကိုယ်ပိုင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစနစ်ဖြင့် သော်လည်းကောင်း၊ ပုဂ္ဂလိကအဖွဲ့အစည်းနှင့် အစိုးရကိုယ်စားပြုအဖွဲ့အစည်းတို့ထံမှ လုပ်ငန်းများကိုလည်း ကန်ထရိုက် သို့မဟုတ် လက်ခွဲကန်ထရိုက်စနစ်ဖြင့်သော်လည်းကောင်း သတ်မှတ်ဈေးနှုန်း သို့မဟုတ် ညှိနှိုင်း သတ်မှတ်ဈေးနှုန်းတို့ဖြင့် ဆောင်ရွက်ပါသည်။ ထို့ပြင် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွင် အသုံးပြုရန် အရည်အသွေးပြည့်ဝပြီး စံချိန်မီသည့် ခွဲကျောက် ထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းများနှင့် အသင့်ဖျော် ကွန်ကရစ် ထုတ်လုပ်ခြင်း လုပ်ငန်းများကိုလည်း လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ပါသည်။

ပင်မကန်ထရိုက်တာ၊ လက်ခွဲကန်ထရိုက်တာနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဝေါဟာရတို့၏ သက်ဆိုင်ရာ အဓိပ္ပါယ် များကို အောက်ပါအတိုင်း ဖွင့်ဆိုထားပါသည်။

ပင်မကန်ထရိုက်တာ

စီမံကိန်း လုပ်ငန်းပိုင်ရှင်ထံမှ တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်း များကို မိမိတောင်းဆိုလိုသော သတ်မှတ်ဈေးနှုန်း (bidding) နှင့် ညှိနှိုင်းသတ်မှတ်သည့်ဈေးနှုန်း (negotiation) တို့ဖြင့် ပင်မကန်ထရိုက်တာအဖြစ် ကုမ္ပဏီ မှတိုက်ရိုက်လက်ခံဆောင်ရွက်ပါသည်။ ဤနေရာတွင် ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် မိမိ၏ အမည်နှင့် အဆိုပြုလွှာ တင်သွင်းမည်။ အထူးကျွမ်းကျင်မှုရှိသော နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီများနှင့် ဖက်စပ်ဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်သော အကြီးစား စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများတွင် မိမိကုမ္ပဏီများနှင့် အပြန်အလှန်ပူးပေါင်းပြီး လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ တောင်းဆိုချက်များကို စီမံကိန်း လုပ်ငန်းပိုင်ရှင်၏ လိုအပ်ချက်နှင့်အညီ ဆောင်ရွက်မည်။ ဤသို့သော သဘောဆောင်သည့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ရန်လက်ခံရာတွင် မိမိကုမ္ပဏီ အနေဖြင့် တည် ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုလုံးကို မိမိကုမ္ပဏီကသာ ဆောင်ရွက်လုပ်ကိုင်ရန် မဟုတ်ဘဲ လုပ်ငန်း၏ အစိတ် အပိုင်းအချို့အား လက်ခွဲကန်ထရိုက် ပေးဆောင်ရွက်မည်။ ဤနေရာတွင် လက်ခွဲကန်ထရိုက်တာ၏ ယခင် က လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အောင်မြင်မှုနှင့် ယုံကြည်စိတ်ချရမှုများကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်ဖြစ်ပြီး တစ်ဦးတစ် ယောက်တည်းကိုသာ လက်ခွဲကန်ထရိုက်တာအဖြစ် အားထားခြင်း၊ ချဉ်းကပ်ဆောက်ရွက်ခြင်းမျိုး မဖြစ် စေရပါ။

လက်ခွဲကန်ထရိုက်တာ

စီမံကိန်း လုပ်ငန်းပိုင်ရှင်များမှ တိုက်ရိုက်ချပေးလာသော လုပ်ငန်းများရရှိထားသည့် အခြားကန်ထရိုက်တာ များထံမှ လုပ်ငန်းများကို မိမိကုမ္ပဏီမှ ဆောင်ရွက်ရန်လက်ခံခြင်းဖြစ်သည်။ ဤသဘောသဘာဝရှိသော လုပ်ငန်းမျိုးသည် လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်ရာတွင် ထိန်းချုပ်မှုမြောက်မြားစွာနှင့်တည်ဆောက်ထားသည့် ထုတ် လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် များစွာဆက်နွယ်နေရာ နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီများမှ စက်ကြီးများကို ဆောင်ရွက် အသုံးပြုလေ့ရှိပါသည်။ လုပ်ငန်းခွင်အတွေ့အကြုံနှင့် လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည်အမျိုးမျိုးရှိသော ဆောက် လုပ်ရေးကန်ထရိုက်တာများ လိုအပ်သောလုပ်ငန်းမျိုးလည်း ဖြစ်ပါသည်။ ပင်မကန်ထရိုက်တာတစ်ဦးအနေ ဖြင့် အဆင့်ဆင့်သော လုပ်ငန်းများကို ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် လုံလောက်သော ကျွမ်းကျင်မှုနှင့် အမျိုးမျိုးသော လုပ်ငန်းဆိုင်ရာစွမ်းရည်များ မရှိနိုင်ပါ။ ဤဖြစ်ရပ်မျိုးတွင် ဘဏ္ဍာရေးအခြေအနေတောင့် တင်းပြီး နာမည်ကျော်ကြားသည့် ပင်မကန်ထရိုက်တာများထံမှ လက်ခွဲကန်ထရိုက်လုပ်ငန်းကိုဆောင်ရွက် ရန် ဂရိတ်ဟော်ခမ်းအနေဖြင့် ကုမ္ပဏီ၏စွမ်းဆောင်ရည် လုံလောက်ခြင်းရှိ မရှိကို စဉ်းစားပြီးမှ လက်ခံ မည်။ ဤနေရာတွင် မိမိကုမ္ပဏီအား အထူးသဖြင့် အင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်း၊ ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းနှင့် စီမံခန့် ခွဲမှုစနစ်များ စသည့် နည်းပညာများ လွှဲပြောင်းရယူနိုင်ခွင့် ရရှိစေရန်နှင့် အနာဂတ်တွင် ပိုမိုတိုးတက်သည့် နည်းပညာများလိုအပ်သော အကြီးစား စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် လုပ်ငန်းစွမ်း ဆောင်ရည် လုံလုံလောက်လောက်ရှိသော လုပ်ငန်းအသိုင်း အဝိုင်းများ ဖန်တီးလုပ်ဆောင်နိုင်မှုကိုခွင့်ပြုပေး ရန်ဖြစ်သည်။

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုသည်မှာ အနာဂတ်တွင် အကျိုးအမြတ်များ ဖြစ်ထွန်းစေရန် မျှော်ကိုး၍ ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင် ထားသည့် ပိုင်ဆိုင်မှုကို ဆိုသည်။ စီးပွားရေးဘာသာစကားဖြင့် ဆိုရလျှင် ယနေ့တွင် တန်ဖိုးမများသော် လည်း အနာဂတ်တွင် တန်ဖိုးတက်လာနိုင်ခြင်းကြောင့် ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ထားသည့် ပိုင်ဆိုင်မှုကို ဆိုသည်။ ဘဏ္ဍာရေးဝေါဟာရဖြင့်မူ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဆိုသည်မှာ အနာဂတ်တွင် ပိုမိုများပြားသော ဝင်ကိုကို ပံ့ပိုး ပေးနိုင်မည့် သို့မဟုတ် တန်ဖိုးကြီးစွာ ပြန်လည်ရောင်းထုတ်နိုင်မည့် ပစ္စည်းကို ဝယ်ယူထားခြင်းကို ဆိုသည်။

အချုပ်အားဖြင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်း ဆိုသည်မှာ အနာဂတ်ကာလတွင် ဝင်ငွေများကို ဖြစ်ပွားစေနိုင်သည့် နည်းလမ်းတစ်ခုပင်ဖြစ်သည်။ ယင်းမှာ ဝင်ငွေပိုမိုတိုးပွားရေးကို ရည်ရွယ်ပြီး ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်သည့် လုပ်ရပ်နှင့် လှုပ်ရှားမှုများ၊ ဝင်ငွေပိုမိုရရှိရေးအတွက် အသိပညာ စူးစမ်းရှာဖွေမှုများ ပါဝင်သည်။ ငွေချေး စာချုပ်ဝယ်ယူခြင်း၊ အိမ် ခြံ မြေများ ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ထားခြင်း၊ စတော့ရှယ်ယာများ ဝယ်ယူထားခြင်းများလည်း ပါဝင်သည်။ ထို့ပြင် ပစ္စည်း သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှု တစ်ခုခုကို ထုတ်လုပ်ရန် အဆောက်အအုံများကို တည်ဆောက်ခြင်းသည်လည်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပင်ဖြစ်သည်။

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းတိုင်းတွင် အရင်းအနှီးပမာဏနှင့်အမျှ ဆုံးရှုံးမှုဖြစ်နိုင်ခြေ အနည်းနှင့်အများ ရှိကြသည်သာဖြစ်သည်။ ထိုသို့ ဆုံးရှုံးမှုအန္တရာယ် ကြုံဆုံနိုင်ဖွယ် နည်းသထက် နည်းရလေအောင် အဖက်ဖက်မှ စူးစမ်းလေ့လာပြီးသကာလ ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးများကို နှိုင်းချင့် ချိန်ဆပြီး ဆိုးကျိုးထက် ကောင်းကျိုးများမှသာ၊ တစ်နည်းအားဖြင့် အရှုံးထက် အမြတ်များမှသာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ပြုသင့်ပါသည်။

ဂရိတ်ဟော်ခမ်း၏ ကိုယ်ပိုင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းမှာ နမ့်ပေါ် ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းဖြစ်သည်။ အဆိုပါ စီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်မှုအဆင့်ဆင့်ကို ဤနေရာတွင် ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။