ကုမ္ပဏီ၏ အထွေထွေအချက်အလက်များ

ကုမ္ပဏီ၏ အထွေထွေအချက်အလက်များ

ကုမ္ပဏီအမည် : ဂရိတ်ဟော်ခမ်း အများပိုင်ကုမ္ပဏီလီမိတက်
ရုံးချုပ် : ကလ-၁၅၊ ပြည်ထောင်စုလမ်းမကြီး၊ ကောင်းမူးလွယ်ရပ်ကွက်၊ မူဆယ်မြို့၊ ရှမ်းပြည်နယ်၊ မြန်မာနိုင်ငံ။
လုပ်ငန်းအမျိုးအစား : အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ၊ ဒေသတွင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ၊ ပုဂ္ဂလိက လုပ်ငန်းများနှင့်အတူ  ကန်ထရိုက်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခြင်း၊ တစ်ဆင့်ကန်ထရိုက် လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ခြင်း၊ အကျိုးတူပူးပေါင်း လုပ်ဆာင်ခြင်း၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် အရည်အသွေး ပြည့်မီသည့်  ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်ခြင်း။
ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်အမှတ် : ၃၀၁၀/၂၀၁၂-၂၀၁၃ (ရက်စွဲ - ၂၂ အောက်တိုဘာလ ၂၀၁၂)
လုပ်ငန်းစတင်ဆောင်ရွက်ခွင့်လက်မှတ် : ၁၃/၂၀၁၂-၂၀၁၃ (ရက်စွဲ- ၁၈ ဒီဇင်ဘာလ ၂၀၁၂)
မှတ်ပုံတင်ထားသောမတည်ငွေရင်း : ကျပ် ၅,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀
အုပ်စု(က) : ကျပ် ၃,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀
အုပ်စု(ခ) : ကျပ် ၂,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀
ရှယ်ယာတစ်ခု၏တန်ဖိုး : ကျပ် ၁၀၀,၀၀၀
ထုတ်ပြီးသောအစုရှယ်ယာပေါင်း : ၅၄,၅၁၈ ရှယ်ယာ
ပေးသွင်းပြီးသောမတည်ငွေ : ကျပ် ၅,၄၅၁,၈၀၀,၀၀၀
အုပ်စု(က) အစုရှယ်ယာ : ၃၈,၃၂၆ ရှယ်ယာ
အုပ်စု(ခ) အစုရှယ်ယာ : ၁၆,၁၉၂ ရှယ်ယာ
ငွေချေးသက်သေခံလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီ : KBZ Stirling Coleman Securities Co., LTD, Strand Square, 2nd Floor, Room 2-15, No. 53, Strand Road, Pabedan Township, Yangon, Myanmar. www.kbzsc.com
ဥပဒေအကြံပေး : ဦးသိန်းရွှေ (B.A., H.G.P., R.L.) ဗဟိုတရားရုံးရှေ့နေ
စာရင်းစစ် : ဦးဇော်ဇော်ဦး (B.Com., C.P.A) P.A No. 638, Placid & Quiet Place Accounting, Auditing & Financial Consultancy အမှတ် ၂၉၅၊ အနော်ရထာလမ်း၊ လမ်းမတော်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ ဖုန်း +95-9-43136145.