နမ့်ပေါ် ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်း

စီမံကိန်းအမည် နမ့်ပေါ်ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်း
ချောင်းအမည် နမ့်ပေါ်ချောင်း
စီမံကိန်းတည်နေရာ မြောက် - ၂၃° ၃၅” - ၂၄° ၈”
အရှေ့ - ၉၇° ၄၅” - ၉၈° ၃၇”
ရေဖမ်းဧရိယာ ၁၀၄၀ စတုရန်းကီလိုမီတာ
တမံရေပြည့်အမှတ် ၇၉၈ မီတာ
တမံရေသေအမှတ် ၇၉၅ မီတာ
တပ်ဆင်စက်အင်အား ၁၅ မဂ္ဂါဝပ်
နှစ်စဉ်ပျမ်းမျှထုတ်လုပ်မှု ဓာတ်အား ၆၈.၇ ကီလိုဝပ်နာရီသန်းပေါင်း
နှစ်စဉ်ထုတ်လုပ်မှု အချိန် ၄၅၈၃ နာရီ
ရေအသုံးပြုမှုနှုန်း ၈၁.၈၄ %
နှစ်စဉ်ပျမ်းမျှရေစီးဆင်းမှုနှုန်း ၄၀ ကုဗမီတာ/စက္ကန့်
တမံအမျိုးအစား ကျောက်ဖြည့်တမံ
တမံအမြင့် ၅၀ မီတာ
ရေပို ၊ ရေလွှဲ ဥမင် အရွယ်အစား ၃၁၅ မီတာ x ၆ မီတာ x ၁၀ မီတာ
ဖိအားမြင့် သံမဏိပိုက်လိုင်း အလျား - ၁၇၆ မီတာ၊ အချင်း - ၅ မီတာ
တာဘိုင် ၃ ယူနစ် x ၅ မဂ္ဂါဝပ် ၊ Francis အမျိုးအစား
အများဆုံးလိုအပ်သော ရေအမြင့် ၂၆ မီတာ
အများဆုံးလိုအပ်သော ရေထွက်ပမာဏ ၆၇ ကုဗမီတာ/စက္ကန့်