လစ်လပ်ရာထူးနေရာများအတွက် ဝန်ထမ်းများခေါ်ယူခြင်း

ဂရိတ်ဟော်ခမ်း အများပိုင်ကုမ္ပဏီလီမိတက်မှ လစ်လပ်ရာထူးနေရာများအတွက် ဝန်ထမ်းများခေါ်ယူခြင်း

တာဝန်ထမ်းဆောင်မည့်နေရာ : မူဆယ်မြို့
ရုံးချိန် : Monday to Saturday (8:30 AM to 5:30 PM)
လျှောက်လွှာပိတ်ရက် : ဇန်နဝါရီလ ၅, ၂၀၁၈
လစာ : ညှိနှိုင်းလစာ

နယ်မှဝန်ထမ်းများအတွက် အဆောင်နှင့် အစားအသောက် စီစဉ်ပေးသည်။ (နေ/စားငြိမ်း)

စဉ် လစ်လပ်ရာထူး ဌာန လစ်လပ်နေရာ
၁။ Graphic Designer သတင်းအချက်အလက်နှင့်ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာဌာန (ICT) ၃ နေရာ
၂။ Data Management သတင်းအချက်အလက်နှင့်ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာဌာန (ICT) (ICT) ၂ နေရာ
၃။ User Technical Supporter သတင်းအချက်အလက်နှင့်ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာဌာန (ICT) ၂ နေရာ
၄။ Security Officer လုံခြုံရေးဌာန ၁ နေရာ
၅။ Assistant Security Officer လုံခြုံရေးဌာန ၂ နေရာ

Graphic Designer တာဝန်နှင့်ဝတ္တရားများ

 • ရုပ်ပုံဒီဇိုင်းရေးဆွဲခြင်း
 • ရုပ်ပုံဒီဇိုင်းရေးဆွဲခြင်း
 • အသံမှတ်တမ်းတင်ခြင်း
 • ကြေငြာစာစောင်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခြင်း
 • ကဒ်ဒီဇိုင်းအမျိုးအမျိုးရေးဆွဲခြင်း
 • စာအုပ်အဖုံးဒီဇိုင်းရေးဆွဲခြင်း
 • Supervisor များမှပေးအပ်သောတာဝန်ကို ဆောင်ရွက်ခြင်း

Data Management တာဝန်နှင့်ဝတ္တရားများ

 • Data စုစည်းခြင်း
 • ဓါတ်ပုံမှတ်တမ်းတင်ခြင်း
 • အသံမှတ်တမ်းတင်ခြင်း
 • Data ထည့်သွင်းခြင်းနှင့်ထုတ်ခြင်း
 • ကုမ္ပဏီနှင့်ဆက်စပ်သောဉပဒေစာရွက်စာတမ်းများစုစည်းခြင်း
 • ကုမ္ပဏီနှင့်ဆက်စပ်သော သတင်းအသစ်များရှာဖွေခြင်း
 • Supervisor များမှပေးအပ်သောတာဝန်ကို ဆောင်ရွက်ခြင်း

User Technical Supporter တာဝန်နှင့်ဝတ္တရားများ

 • ကုမ္ပဏီနှင့်သင့်လျော်သော software, hardware နှင့် IT လိုအပ်ချက်များ၊ စမ်းစစ်ရွေးချယ်ခြင်း
 • IT နှင့်ဆိုင်သောပြဿနာများဖြေရှင်းပေးခြင်း
 • IT အခြေခံလုပ်ဆောင်ချက်များချောမောပြေပြစ်သေချာစေခြင်း
 • IT အတွင်းအပြင်အစိတ်အပိုင်းအားလုံး လုံခြုံမှုသေချာစေခြင်း
 • Projector ပြင်ဆင်ခြင်း
 • Computer and Accessories List Report မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့်အစီရင်ခံခြင်း
 • Computer Maintenance Plan and Budget report ပြင်ဆင်အစီရင်ခံခြင်း
 • Computer Checklist Schedule လစဉ်လုပ်ဆောင်ခြင်း
 • Job order registration form မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် order ပြီးမြောက်ပါက သက်ဆိုင်ရာဌာနသို့ အကြောင်းကြားခြင်း
 • Computer Repairing and Maintenance Record မှတ်တမ်းတင်ခြင်း
 • Supervisor များမှပေးအပ်သောတာဝန်ကို ဆောင်ရွက်ခြင်း

Security Officer တာဝန်နှင့်ဝတ္တရားများ

 • လုံခြုံရေးစီမံချက်များချမှတ်ခြင်း၊ စည်းရုံးဖွဲ့စည်းခြင်း
 • လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းများရွေးချယ်ခြင်း၊ တာဝန်ပေးခြင်း
 • လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းများအားသင်တန်းပို့ချခြင်းနှင့် လေ့ကျင့်ပေးခြင်း
 • လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းများအားညွှန်ကြားခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်များပေးခြင်း
 • လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းများအားကြီးကြပ်ကွပ်ကဲခြင်း
 • လုပ်ငန်းခွင်ထူးခြားဖြစ်စဉ်များအတွက် ဒါရိုက်တာလူကြီးများထံသို့ အချိန်နှင့်တပြေးညီတင်ပြခြင်း
 • လုံခြုံရေးဌာနအား စည်းကမ်းပိုင်းတွင် စံနမူနာဖြစ်စေရန် ကြီးကြပ်ညွှန်ကြားခြင်း

Assistant Security Officer တာဝန်နှင့်ဝတ္တရားများ

 • Security Officer ၏ လမ်းညွှန်မှုကိုခံယူပြီး လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းများကို ကြပ်မတ်ကွပ်ကဲခြင်း
 • Security Officer မှ လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းများအား အလှည့်ကျတာဝန်ခွဲဝေချထားမှု ဇယားရေးဆွဲရာတွင် ပါဝင်ကူညီခြင်း
 • လုံခြုံရေးကိစ္စများဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ကြီးကြပ်ရေးမှူးများနှင့်အတူ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီး နေ့၊ ည လုံခြုံရေး ဝန်ထမ်းများကို စစ်ဆေးကြပ်မတ်ခြင်း
 • မိမိတာဝန်ယူရသည့်နယ်မြေအပေါ်မူတည်ပြီး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း
 • လုံခြုံရေးဌာန၏ နေ့စဉ်တာဝန်ထမ်းဆောင်မှုအခြေအနေအား Security Officer ထံသို့ တင်ပြခြင်း
 • လုံခြုံရေးဂိတ်ဧရိယာနှင့် အဆောင်ပတ်ဝန်းကျင်အတွင်း သန့်ရှင်းသပ်ရပ်မှုရှိစေရန် လမ်းညွှန်ခြင်း

ICT ဌာနတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်မည့်ဝန်ထမ်းများအတွက် လိုအပ်သည့်ပညာအရည်အချင်းများ

 • တက္ကသိုလ်မှ ဘွဲ့ရရှိပြီးသူဖြစ်ရမည်။
 • IT နှင့်ပတ်သက်ပြီး လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ အနည်းဆုံး (၁) နှစ်ရှိရမည်။
 • Computer Hardware and Software နှင့်ပတ်သက်ပြီးအတွေ့အကြုံရှိရမည်။
 • ရိုးသားကြိုးစား၍ အကျင့်စာရိတ္တ ကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်။
 • လူမှုဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်ပြီး အပြောအဆို သွက်လက်ချက်ချာသူဖြစ်ရမည်။
 • Adobe Photoshop, Adobe InDesign, Adobe Illustrator နှင့်ပတ်သက်ပြီးအတွေ့အကြုံရှိရမည်။

Security ဌာနတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်မည့်ဝန်ထမ်းများအတွက် လိုအပ်သည့်ပညာအရည်အချင်းများ

 • လုပ်ငန်းဆိုင်ရာအတတ်ပညာကို နားလည်တတ်ကျွမ်းရမည်။
 • ဆုံးဖြတ်တတ်ရမည်။
 • ညွှန်ကြားတတ်ရမည်။
 • အကြံပေးတတ်ရမည်။ အကြံပြုချက်ကို လက်ခံတတ်ရမည်။
 • ဆက်ဆံရေးပြေပြစ်ရမည်။

လျှောက်ထားရမည့်ပုံစံ

CV (အလုပ်လျှောက်လွှာ) ၊ ကာလာဓါတ်ပုံ (၁) ပုံ၊ မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ၊ ပညာအရည်အချင်းမိတ္တူများ၊ သန်းခေါင်စာရင်းမိတ္တူ၊ ရပ်ကွက်နှင့်ရဲစခန်းထောက်ခံစာ၊ အလုပ်သမားမှတ်ပုံတင်မိတ္တူနှင့် ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်းနံပါတ် ပြည့်စုံစွာပါရှိရမည်။

ပေးပို့ရမည့်လိပ်စာ

ဌာန : Human Resources Department
လိပ်စာ : No. (Ka La - 15), Pyi Htaung Su Road,Kaung Mu Loi Quarter, Muse Township
ဖုန်း : 09-403731113, 09-971731195
Email : hr.dept@greathorkham.com
Website : www.greathorkham.com